InstInkt, gevestigd aan Herman Heijermanshove 61 te Nieuwegein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.instinkt.nl
Herman Heijermanshove 61
3438 HB Nieuwegein
Tel: 0640963348

De functionaris Gegevensbescherming van InstInkt is te bereiken via privacy@instinkt.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

InstInkt verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer

InstInkt verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

InstInkt verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– InstInkt verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

InstInkt neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van InstInkt) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

InstInkt bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Toestemmingsformulier maximaal 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

InstInkt verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt uitsluitend en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@instinkt.nl.

Wijzigingen

Ons privacybeleid kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden via onze website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig ons privacybeleid te bekijken.